Voor wie

Werkgevers en de NEN3140

Voor iedere werkgever is het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de norm NEN 3140 een wettelijke verplichting. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Verhuurbedrijven en de NEN 3140

Ook verhuur bedrijven hebben de wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen die verhuurd worden te laten keuren volgens de norm NEN 3140. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geldt ook als de machine geleased is. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige situatie, dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Onverlet blijft dat de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk is bij ongevallen.

éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er en de NEN 3140

Als eenmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe niet verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u en niemand anders de elektrische arbeidsmiddelen mag bedienen!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden aangezien sommige opdrachtgevers eisen dat uw materieel volgens de NEN 3140 goedgekeurd is.

Aansprakelijkheid en de NEN 3140

Strafrechtelijk aansprakelijk
Bij een strafbaar feit kunnen meerdere partijen aansprakelijk worden gesteld. Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen verschillende juridische gevolgen hebben. Overtreed u als werkgever de Arbowet dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen kan het werk worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Civielrechtelijk aansprakelijk
Een slachtoffer kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgelijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiele als immateriele schade claimen.

Wanneer het een elektrisch ongeval betreft en de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 zijn niet of onvoldoende geinplementeerd in de organisatie, dan heeft de werkgever in deze een zwakke positie!!