Meten en beproeven

Bij het uitvoeren van de metingen wordt in het algemeen gebruik gemaakt van meetapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor het testen van elektrische arbeidsmiddelen. Een aantal van deze apparaten geeft na de meting aan of het arbeidsmiddel ‘goed’ of ‘fout’ is. In het algemeen zijn deze meetapparaten afgestemd op de Duitse VDE-normen en voldoen ze aan de eisen die gesteld worden in de normen NEN-EN 50110 en NEN 3140.

Voor het testen van elektrische arbeidsmiddelen kennen we de volgende normen:

  • VDE 701 voor het controleren van apparatuur na reparatie.
  • VDE 702 voor de herhalingscontrole van apparatuur.

De verschillen tussen deze normen onderling en NEN 3140 zitten in de hoofdzaak in de grenswaarden van de meetwaarden.

In de VDE 701 en de VDE 702 is ook aangegeven dat een arbeidsmiddel afgekeurd moet worden als het typeplaatje niet aanwezig of onleesbaar is. Dit is een eis die niet in NEN 3140 genoemd is. In een aantal gevallen is hier echter wel iets voor te zeggen, bijvoorbeeld als er van het apparaat geen gegevens zoals spanning en vermogen bekend zijn. Maar bijvoorbeeld ook bij een slijptol, zonder typeplaatje is het toerental immers niet meer bekend en zou een verkeerde slijpschijf gemonteerd kunnen worden. In VDE 701 is in deel 240 aangegeven dat er bij data-apparatuur een aanrakingsstroommeting mag worden uitgevoerd. Een meting van de isolatieweerstand bij data-apparatuur kan namelijk schade toebrengen aan bijvoorbeeld de processoren.