Arbobesluit

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is al enkele jaren verplicht volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanuit de ARBO wet wordt verwezen naar de NEN 3140 waarin het keuringsproces en de keuringseisen van elektrisch materieel zijn beschreven.

Arbeidsomstandighedenwetgeving

Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever is volgens de ARBO wet verplicht veilige arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan de werknemer. In de ARBO wet staat echter niet vermeld wat de wetgever onder een veilige machine verstaat. Het ARBO besluit, een uitwerking van de ARBO wet, biedt hier een verdere uitleg.

Arbobesluit

Het Arbobesluit artikel 7.4 “Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen” beschrijft dat een arbeidsmiddel zodanig is geplaatst of ingericht dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffing, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel als mogelijk is voorkomen.

De Arbobeleidsregels beschrijven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteert en dus ook handhaaft. Dit worden ook wel de minimale beschermniveaus genoemd. Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm hanteren. Bijvoorbeeld een Duitse of Amerikaanse norm. Uitgangspunt is dat minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt.

Beleidsregel 3.5 “Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden” beschrijft het volgende:
Aan de verplichtingen wordt voldaan als minimaal wordt voldaan aan de norm(en):
NEN-EN 50110: 1998 “bedrijfsvoering van elektrische installaties” en de
NEN 3140: 1998 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties: Nederlandse aanvulling”.
In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geinspecteerd dienen te worden.

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle;
  • Een controle door meting of beproeving;
  • Een registratie moet worden bijgehouden;
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn;
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.